3Η ενεργειακή επιθεώρηση και η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ), είναι μια νέα σχετικά διαδικασία, η οποία έγινε απαραίτητη για κάθε ενοικίαση ή μεταβίβαση ακινήτου. Από τις αρχές του 2012 κάθε ιδιοκτησία πρέπει να συνοδεύεται από ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, που την κατατάσσει σε μια από τις ενεργειακές κλάσεις (Α+, Α, Β+, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η).

 

 

 

 

Ποιους αφορά η έκδοση του πιστοποιητικού ΠΕΑ

Η έκδοση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 • Αγορά, ενοικίαση ακινήτου ή τμήματος ακινήτου με επιφάνεια μεγαλύτερη από 50 m2. Το ακίνητο μπορεί να έχει χρήση κατοικίας, ή επαγγελματικού χώρου.
 • Ένταξη μιας ιδιοκτησίας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ' Οίκον. Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτούνται δυο ενεργειακές επιθεωρήσεις, μια πριν την εφαρμογή της ενεργειακής βελτίωσης στο ακίνητο και μια τελική μετά την εφαρμογή των επεμβάσεων.
 • Με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

 

Πότε ΔΕΝ είναι απαραίτητη η έκδοση του πιστοποιητικού ΠΕΑ

Η έκδοση πιστοποιητικού δεν είναι απαραίτητη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν η επιφάνεια της ιδιοκτησίας είναι μικρότερη από 50m2
 • Όταν η χρήση της ιδιοκτησίας είναι αγροτική (εκτός από κατοικία), βιομηχανική, βιοτεχνική, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίου καυσίμων

 


Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού

Για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού ο ιδιοκτήτης έρχεται σε επικοινωνία με τον Επιθεωρητή και ρυθμίζεται ραντεβού για την επίσκεψη του δεύτερου στο ακίνητο. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να παρέχει στον ενεργειακό επιθεωρητή όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα ζητηθούν προκειμένου να γίνει η μελέτη της ενεργειακής απόδοσης και η έκδοση του πιστοποιητικού. Κατά την ημέρα της αυτοψίας στο χώρο του ακινήτου ο ιδιοκτήτης πρέπει να εξασφαλίσει στον επιθεωρητή, την πρόσβαση στους χώρους του ακινήτου, καθώς επίσης και στους κοινόχρηστους χώρους, όπως για παράδειγμα στο λεβητοστάσιο ή στην ταράτσα του σπιτιού αν εκεί έχουν εγκατασταθεί ηλιακοί θερμοσίφωνες. Σε κάθε περίπτωση βέβαια ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα ενημερώσει των ιδιοκτήτη για όλες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν. 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχει στην κατοχή του ο ιδιοκτήτης είναι τα ακόλουθα:

 1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών σχεδίων
 2. Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
 3. Αντίγραφο Τοπογραφικού διαγράμματος
 4. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Εθνικό Κτηματολόγιο
 5. Αντίγραφο φύλλου συντήρησης λέβητα (προαιρετικό)
 6. Αντίγραφο τεύχους μελέτης Θερμομόνωσης κτιρίου (για κτίρια με άδεια που έχει εκδοθεί μετά το 1983)
 7. Αντίγραφο τεύχους μελέτης Θέρμανσης κτιρίου
 8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., κλπ)

 

Πόσο κοστίζει η έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Το κόστος για την έκδοση του Πιστοποιητικού είναι ανάλογο με την επιφάνεια και τη χρήση του ακινήτου, και καθορίζονται έπειτα από έγγραφη συμφωνία με το γραφείο μας, στα πιο ανταγωνιστικά επίπεδα της αγοράς.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για το ακριβές κόστος και τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουμε προκειμένου να εκδώσετε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για το ακίνητό σας.