Τοπογραφικές αποτυπώσεις

Η τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδων και γεωτεμαχίων έχει γίνει πλέον απαραίτητη για μια σειρά από νομικές πράξεις, πέρα από τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών. Ειδικά σε περιπτώσεις ακινήτων που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές απαιτείται η τοπογραφική αποτύπωση του οικοπέδου ή γεωτεμαχίου και η εξάρτησή του από το εθνικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87.

Παράλληλα με την έναρξη ισχύος του νέου τρόπου έκδοσης αδειών, είναι απαραίτητο στο τοπογραφικό, που συνοδεύει το φάκελο της αδείας, να έχει γίνει επίσης εξάρτηση του οικοπέδου αλλά και του κτίσματος στο σύστημα συντεταγμένω ΕΓΣΑ '87.

Από το γραφείο μας αναλαμβάνεται ολόκληρη η διαδικασία αποτύπωσης του ακινήτου, εξάρτησης των κορυφών από το δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87, και σύνταξης του τοπογραφικού διαγράμματος.

 

 

Χαράξεις

Παράλληλα με την αποτύπωση ακινήτων είναι δυνατή και η χάραξη σημείων επι εδάφους που είναι χρήσιμη σε μια σειρά από εργασίες:

  • Οριοθέτηση οικοπέδων ή γεωτεμαχίων, για περίφραξη ή καθορισμό ιδιοκτησιών
  • Χωροθέτηση εκσκαφής, όταν πρόκειται για χωματουργικές εργασίες
  • Χάραξη και χωροθέτηση θέσεων δομικών στοιχείων κτιρίων, έτσι ώστε να τοποθετηθούν με τη μέγιστη ακρίβεια τα υποστυλώματα νεοανεγειρόμενων κατασκευών

Η αποτυπώσεις και οι χαράξεις των οικοπέδων γίνονται με χρήση γεωδετικού σταθμού και γεωδετικού GPS, ετσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ακρίβεια.

 

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία και το κόστος της τοπογραφικής εργασίας που σας ενδιαφέρει