Από αρχές Σεπτεμβρίου έχει τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα δηλώσεων αυθαιρέτων σύμφωνα με τον Νόμο 4178/2013

Για τη δήλωση των αυθαιρέτων πλέον ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στον νέο νόμο, και τα πρόστιμα αυθαιρέτων υπόλογίζονται πλέον με τις νέες διατάξεις. Επίσης εισάγεται η έννοια της κατηγορίας αυθαιρέτου, προκειμένου να διαχωριστούν οι μικρές παραβάσεις, από εκείνες που θεωρούνται σημαντικότερες σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου.

Η περίοδος ισχύος του νόμου είναι 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

Στο διάστημα αυτό μπορούν να μεταφέρονται στον καινούριο νόμο, Δηλώσεις αυθαιρέτων που έχουν υπαχθεί στον πρεγενέστερο νόμο 4014/2011, οποίος καταργήθηκε ως αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αντισυνταγματικότητας για όσους πολίτες προχώρησαν σε ρύθμιση με τον ακυρωθέντα νόμο.