Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων του Ν.4178/2013

aythaireta 4014 3Έπειτα από ανακοίνωση του αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Νίκου Ταγαρά, έγινε γνωστή η παράταση της 6μηνης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών που αφορούν τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του νόμου, δηλαδή μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015.

Έπειτα από την πρόσφατη ενεργοποίησης της δυνατότητας αποστολής, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΥΠΕΚΑ, των αρχείων που συνοδεύουν τις ρυθμίσεις των αυθαιρέτων, έγινε για λόγους διευκόλυνσης των πολιτών αλλά και των μηχανικών, επέκταση της προθεσμίας μέσα στην οποία είναι υποχρεωμένοι οι μηχανικοί να ανεβάζουν στο σύστημα τα απαραίτητα αρχεία για την ολοκλήρωση της τακτοποίησης αυθαιρέτων.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά ο νόμος 4178/2013 προέβλεπε ότι από τη στιγμή της αρχικής υπαγωγής στο νόμο υπάρχει περιθώριο 6 μηνών προκειμένου να εισαγάγουν οι μηχανικοί όσα δικαιολογητικά απαιτούνται ανα περίπτωση τακτοποίησης. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση μεταφοράς των δηλώσεων από το νόμο 4014/2011. Πλέον μετά και την τελευταία ενημέρωση από πλευράς ΥΠΕΚΑ, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών ταυτίζεται με την καταληκτική ημερομηνία για την υπαγωγή στο Νόμο, δηλαδή ο Φεβρουάριος του 2015.