Παρατείνεται η προθεσμία ένταξης στον νόμο 4178/2013, περί τακτοποίησης αυθαιρέτων.

aythaireta 4014 3Έπειτα από την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης από τον αναπληρωτή υπουργό ΥΠΕΚΑ Σταύρο Καλαφάτη, δίνεται παράταση στην προθεσμία λήξης του νόμου 4178/2013, ο οποίος έληγε κανονικά στις 8 Φεβρουαρίου 2015, για ένα επιπλέον έτος. Η νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υπαγωγής στο νομικό καθεστώς ρύθμισης αυθαιρέτων, είναι η 8 Φεβρουαρίου 2016.

Παράλληλα με την παράταση της ισχύος του νόμου των αυθαιρέτων, δίνεται νέα προθεσμία για την υποβολλή των δικαιολογητικών και των σχεδίων στο σύστημα του ΤΕΕ. Η νέα αυτή προθεσμία που αφορά τους μηχανικούς και τους ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων είναι δύο (2) χρόνια μετά τη λήξη του νόμου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα δικαιολογητικά των τακτοποιήσεων μπορούν να υποβληθούν στο σύστημα του ΤΕΕ μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου του 2018.