Από τις 4/7/2012 ξεκινά η ισχύς του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ).

Έπειτα από 27 χρόνια ισχύος του Γ.Ο.Κ. έρχεται η αντικατάστασή του από τον Νέο κανονισμό που αφορά τα οικοδομικά έργα. Στο νέο κανονισμό δίνεται έμφαση στη δημιουργία κτιρίων που θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερα, αλλά και στη διαμόρφωση οικιστικού περιβάλλοντος που θα είναι προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Στον νέο κανονισμό δίνονται κίνητρα για περισσότερους χώρους πρασίνου εντός των οικοπέδων αλλά και σε κλίμακα οικοδομικού τετραγώνου γίνεται προσπάθεια για δημιουργία ενοποιημένων ακάλυπτων χώρων. Δίνονται επιπλέον κίνητρα για απόσυρση παλαιών κτιρίων, που μπορεί να είναι ενεργειακά μη αποδοτικά, λιγότερο αντισεισμικά, και λειτουργικά δύσχρηστα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν στη θέση τους σύγχρονα κτίρια που προσφέρουν αναβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης

Παρόλα τα θετικά που προδιαγράφει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ), υπάρχουν ακόμα διαδικαστικά θέματα, αλλά και θέματα ερμηνείας που χρειάζονται διευκρίνηση από τη μεριά του Υ.Π.Ε.Κ.Α. προκειμένου να μη δημιουργηθούν παρερμηνείες ή αυθαίρετες προσεγγίσεις επί του νόμου. Για το λόγο αυτό το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) έχει προτείνει την παράλληλη χρήση του προηγούμενου οικοδομικού κανονισμού Γ.Ο.Κ. με τον νέο, για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επί του νόμου μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες άρθρο εδώ.