Παράταση δίνεται στη διάρκεια ισχύος των αδειών των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ.

Η παράταση αυτή είναι για 12 μήνες δηλαδή μέχρι 06.10.2013. Θεωρείται επιβεβλημένη η συγκεκριμένη παράταση προκειμένου να καλυφθεί το χρονικό κενό μέχρι την πιστοποίηση των μόνιμων επιθεωρητών, που θα γίνει έπειτα από τις σχετικές εξετάσεις που θα διενεργήσει το ΥΠΕΚΑ. Οι εξετάσεις προωρίζονται για την αρχή του 2013.

Διευκρινίζεται παράλληλα ότι και μετά την έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης των μόνιμων επιθεωρητών θα υπάρχει παράλληλη ισχύς τόσο των προσωρινών όσο και των μόνιμων αδειών ενεργειακής επιθεώρησης.