Εκδόθηκαν από το ΥΠΕΚΑ τεχνικές οδηγίες για τη διευκρίνιση και την εφαρμογή των διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ.), του οποίου η εφαρμογή έγινε υποχρεωτική από 4/7/2012.

Με την έκδοση των συγκεκριμένων οδηγιών επιδιώκεται η κατά το δυνατόν εξασφάλιση του πολίτη έναντι φαινομένων αποσπασματικών ή κατά περίπτωση ερμηνιών των άρθρων του Ν.Ο.Κ.

Το πλήρες κείμενο των τεχνικών οδηγιών μπορείτε να το διαβάσετε από εδω.