Με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως επισημοποιείται ο τρόπος εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου των Ευρωκωδίκων για το σχεδιασμό δομικών έργων.

Με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 1457/2014 ορίζεται πλέον πως είναι δυνατή η χρήση του πλαισίου κανονισμών του Ευρωκώδικα, μαζί με τα Εθνικά προσαρτήματα που το συνοδεύουν, στο σχεδιασμό δομικών κατασκευών. Καταργείται παράλληλα η υποχρεωτικότητα της εφαρμογής των προηγούμενων κανονισμών, και η επιλογή του κανονισμού που χρησιμοποιηθεί στο σχεδιασμό του δομικού έργου, γίνεται εγγράφως από τον κύριο του έργου.

Διευκρινίζεται δε, πως δεν είναι εφικτός ο συνδυασμός κανονιστικών πλαισίων, γεγονός που σημαίνει ότι από τη στιγμή της επιλογής του κανονισμού σχεδιασμού όλοι οι άλλοι κανονισμοί δε συμμετέχουν σε καμία φάση ή έλεγχο της κατασκευής.

Το πλήρες κείμενο του ΦΕΚ 1457/2014 μπορείτε να το βρείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί στο τέλος του άρθρου.

Attachments:
Download this file (ΦΕΚ 1457_2014.pdf)ΦΕΚ 1457_2014.pdf[ΦΕΚ 1457/2014 Εφαρμογή Ευρωκώδικα]268 kB