Νέα παράταση στη διαδικασία δηλώσεων των αυθαιρέτων του Νόμου 4014/2011

 

Νέα παράταση δίνεται στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων υπαγωγής στον νόμο Ν.4014/2011, που αφορά την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Με ανακοίνωσή του το Υ.Π.Ε.Κ.Α. ορίζει ως καταληκτική πλέον ημερομηνία υποβολής την 14η Σεπτεμβρίου 2012. Η παράταση δίνεται έπειτα από εισήγηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) προκειμένου να ληφθεί υπόψη η δύσκολη κοινωνικά και οικονομικά συγκυρία των ημερών μας.