Προς την πέμπτη του παράταση οδηγείται ο νόμος 4014/2011 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος η διαδικασία περί τακτοποίησης των αυθαιρέτων με βάση το νόμο 4014/2011, θα παραταθεί εκ νέου, ενω παράλληλα εξετάζονται και προσθήκες ή και τροποποιήσεις στον τρόπο και τ πεδίο εφαρμογής του. Οι τροποποιήσεις που έχουν ζητηθεί και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, αφορούν κυρίως την απλούστευση της διαδικασίας τακτοποίησης για τους χώρους επαγγελματικής χρήσης.

Υπενθυμίζεται ότι στην παρούσα χρονική στιγμή η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων Υπαγωγής στον νόμο, από τους ενδιαφερόμενους είναι η 14η Σεπτεμβρίου του 2012.