Ψηφίστηκε η νέα παράταση (6η κατά σειρά) για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο νόμο 4014/2011, περί τακτοποίησης αυθαιρέτων.

Οι καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο Νόμο 4014/2011, που ήταν η 31η Ιανουαρίου, μετατίθεται για τις 31 Μαΐου του 2013. Σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού ΠΕΚΑ αυτή θα είναι και η τελευταία παράταση που δίνεται στο νόμο, καθώς προωθείται από το υπουργείο σχέδιο οριστικής λύσης για το πρόβλημα των αυθαιρέτων.

Η δε προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών της δεύτερης φάσης, που αφορά κατά κανόνα τους μηχανικούς, μετατίθεται για τις 30 Σεπτεμβρίου του 2013.

Οι διευκολύσεις που θεσπίστηκαν με την 5η παράταση και αφορούσαν τη δυνατότητα εκτέλεσης δικαιοπραξιών με την εξόφληση του 30% του προστίμου, αλλά και την εξασφάλιση έκπτωσης 10% στην περίπτωση που καταβληθεί του 30% του προστίμου ισχύουν και επίσης μετατίθενται για 31 Μαΐου του 2013 σαν χρονικά όρια.